• banner 01
  • banner 02
  • banner 03
  • banner 04
  • banner 05
  • Gelijkwaardigheid voor alle burgers
  • Ook voor gehandicapten en chronisch zieken
  • Passende begeleiding voor jong en oud
  • Advies, signaleren en rapporteren
  • Toegankelijkheid en bruikbaarheid van wegen en gebouwen

Welkom bij GehandicaptenRaad Ede

foto Dickensfair BennekomDe GehandicaptenRaad Ede (GRE) is de onafhankelijke belangenbehartiger van mensen met een functiebeperking en chronisch zieken in de gemeente Ede. De GRE streeft naar gelijkwaardigheid voor ALLE burgers in de gemeente Ede, dus ook voor gehandicapten en chronisch zieken. Daarom laten wij onze stem horen in tal van zaken die deze groep mensen aangaat. De stichting wordt gedragen door vrijwilligers die op tal van terreinen actief zijn. De Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid (BTB) van wegen en gebouwen wordt doorlopend in de gaten gehouden. De toepassing van diverse wet- en regelgevingen waaronder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt getoetst. Op scholen wordt met het oog op begrip en bekendheid met een handicap of chronische ziekte voorlichting gegeven aan de jeugd (ONW). Waar nodig geven wij gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot al deze zaken en signaleren en rapporteren misstanden aan al de instanties die daarmee te maken hebben.

regels pgb    infopunt wmo   oproep klankbordgroep   DeBlauweGids 2016 thumb        wie kregen de duim
ede doet mee
 
  hulp aanhuis    met geld omgaan  

regie zorg

      gre vrijwilligers 
                     

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

De Gehandicapten Raad Ede is een actieve en strijdbare organisatie die zich inzet voor mensen met een beperking. Wij zijn voortdurend op zoek naar enthousiaste en betrokken mensen. Klik hier voor vacatures.

SAMEN WINKELEN IN EDE

Het Rode Kruis Ede heeft, samen met De Medewerker en Dien je Stad, het initiatief genomen om Edenaren met een beperking thuis op te halen om samen te gaan winkelen. Lees hier meer...

WORKSHOP ‘Het kan. Start met uw persoonlijk plan’

Met vertrouwen naar het gesprek met de gemeente? Krijgt u binnenkort het keukengesprek met de gemeente? Het is belangrijk om dit goed voor te bereiden! Lees verder...